11
333
admin-ajax
KKregestration

כנס קטיף

לאחריות 
לאומית 

הבטיחו את מקומכם!

ב‘ אב תשע“ז | 25.07.2017 | 09:00-16:00  

אודיטוריום קריית חינוך, ניצן

ב‘ אב תשע“ז | 25.07.2017 | 09:00-16:00
אודיטוריום קריית חינוך, ניצן

כנס קטיף לאחריות לאומית

במלאת 12 שנים להתנתקות מיישובי גוש
קטיף וצפון השומרון, נציין בכנס מיוחד ומשמעותי
אירוע היסטורי זה.


מה היא "אחריות לאומית"?
כיצד ניתן להיאבק על אמונתנו אך יחד עם זאת להימנע מליבוי שנאה ומחלוקת?


הצטרפו אלינו ואל אנשי ציבור, תרבות ומובילי דעת קהל ליום בו זיכרון אירועי גוש קטיף הופך לשיח רלוונטי ועכשווי על העתיד משותף של כולנו.      

on plane

09:00 כיסופים – טקס לציון 12 שנים לעקירה

דוד חטואל- יו“ר מרכז קטיף

הרב יגאל קמינצקי – רב איזורי גוש קטיף

בהשתתפות: סיגל מורן (ראשת מ.א. בני שמעון),  הרב גבי קדוש (רב מ.א. בני

שמעון),יוסי דהרי (מנהל מתנ“ס חוף אשקלון) ובנות המצווה של אז והיום

10:20 אחריות לאומית

בשמונה עיניים- אג‘נדה מפלגתית ואחריות ממלכתית

בהנחיית אמילי עמרוסי ואורי משגב, ובהשתתפות ח"כ זאב אלקין (השר להגנת

סביבה), ח"כ אורי אריאל (השר לחקלאות ופיתוח הכפר)

10:45 אלי גרונר, מנכ"ל משרד רוה"מ

11:00 'מי הבוס שלך מר דובר?' – בין זכות הציבור לאינטרס הארגון

בהנחיית אמילי עמרוסי

בהשתתפות: תא"ל (במיל') אבי בניהו (לשעבר דובר צה"ל), ניר חפץ (לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי).

11:45 חשופים בצריח – בטחון לאומי וביקורת אזרחית

בהנחיית נסים קינן ('כאן' תאגיד השידור הישראלי)

בהשתתפות: אלוף (במיל') עמירם לוין (מפלגת העבודה), ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), אלון שוסטר (ראש מ.א. שער הנגב).

12:30 מקשיבים לקולות השונים

יהדות התפוצות

בהנחיית:  צביקה  קליין  – מקור  ראשון.

בהשתתפות: סגן השר מיכאל אורן, אורי משגב (עיתון הארץ), חגי אליצור (משרד התפוצות).

13:10 הפסקת צהריים

13:45 החברה הבדואית

בהשתתפות: פרופ‘ עליאן אלקרינאוי – אונ‘ באר שבע, עאטף קרינאוי (יו“ר עמותה לשוויון), אלהאם אלכמלאת (פעילה חברתית רהט)

14:20 המגזר החרדי

בהנחיית: יאיר שרקי (ערוץ 2)

בארבע עיניים עם ח"כ משה גפני – יו"ר ועדת הכספים

רב שיח בהשתתפות: אבי מימרן (רדיו קול חי), מרדכי פלדשטיין (מנכ“ל קרן קמ“ח), אלי אדלר (שילוב חרדים).

15:00 מערכת המשפט והקולות השונים בחברה הישראלית

ח"כ איילת שקד שרת המשפטים

15:30 דברי סיכום

מר מרדכי (מוכי) בטר מנכ"ל מרכז קטיף.

הרשמה מראש בדוא“ל:
info@merkazkatif.co.il
או ביטול: 077-4324101

כיבוד קל יוגש לאורך כל היום
ניתן להזמין ארוחת צהריים בתשלום ובהרשמה מראש:
info@merkazkatif.co.il